विशेष निमंत्रित सदस्य

विशेष निमंत्रित सदस्य

क्र. सदस्य वास्तव्य गाव संपर्क क्र.
श्री. सदाशिव तातोजीराव भोसले
सौ. वृषाली विजयराव भोसले
श्री. लक्ष्मीकांत दगडू भोसले
श्री. श्रीश राजारामराव भोसले
श्री. भागेश भास्करराव भोसले
श्री. विष्णू काशिनाथराव भोसले
श्री. मदन शांतारामराव भोसले
श्री. चंद्रकांत शिवाजीराव भोसले
श्री. बळीराम चंद्रकांतराव भोसले
१० श्री. सदानंद गोपाळराव भोसले
११ श्री. रवींद्र पांडुरंगराव भोसले
१२ श्री. सुनील बाबाजीराव भोसले
१३ श्री. कृष्णा महादेवराव भोसले
१४ श्री. दशरथ दाजीराव भोसले
१५ श्री. महेंद्र शंकरराव भोसले
१६ श्री. उदय कृष्णाजीराव भोसले
१७ श्री. संजय गुणाजी भोसले
१८ श्री. राजेंद्र प्रभाकरराव भोसले
१९ श्री. प्रभाकर बापूजीराव भोसले
२० श्री. उमेश तुकारामराव भोसले
२१ श्री. सूर्यकांत तुकारामराव भोसले
२२ श्री. संजय वामनराव भोसले
२३ श्री.अखिल बाबाजीराव भोसले
२४ श्री. सुधीर संपतराव भोसले
२५ श्री. आनंद दौलतराव भोसले
२६ श्री. आनंद मानाजीराव भोसले
२७ श्री. रणजित धोंडबाराव भोसले
२८ श्री. प्रमोद जयसिंगराव भोसले
२९ श्री. अनिल वामनराव भोसले
३० श्री. सतीश बाबुराव भोसले
३१ श्री. सचिन राजारामराव भोसले
३२ श्री. सुनील विक्रमराव भोसले
३३ श्री. श्रीकृष्ण तुकारामराव भोसले
३४ श्री. दिलीप तुकारामराव भोसले
३५ सौ. सुधा विजयराव भोसले
३६ श्री. इंद्रजित आनंदराव भोसले
३७ श्री. काशीराम राजारामराव भोसले
३८ श्री. जयसिंग कृष्णाजीराव भोसले
३९ श्री. विजय कृष्णाजी भोसले
४० श्री. निलेश भगवंतराव भोसले
४१ श्री. सदानंद नारायणराव भोसले
४२ श्री. प्रशांत लक्ष्मणराव भोसले
४३ श्री. सुनील पांडुरंगराव भोसले
४४ श्री. अंकुश राजारामराव भोसले
४५ श्री. सुरेश दगडू भोसले
४६ श्री. राजेंद्र वामनराव भोसले
४७ श्री. रोहन विष्णू भोसले
४८ श्री. शिवदास अनंतराव भोसले
४९ श्री. राजेंद्र भिकाजीराव भोसले
५० श्री. अजित लक्ष्मणराव भोसले
५१ श्री. शरद शहाजीराव भोसले
५२ श्री. नारायण गंगारामराव भोसले
५३ श्री. चंद्रशेखर निळकंठराव भोसले
५४ श्री. रामचंद्र गणपतराव भोसले
५५ श्री. उदय चंद्रकांतराव भोसले
५६ श्री. हनुमंत बाबुराव भोसले
५७ श्री. वसंत सखारामराव भोसले
५८ श्री. संतोष रघुनाथराव भोसले
५९ श्री. रत्नकांत नारायणराव भोसले
६० श्री. विष्णू भगवंतराव भोसले
६१ श्री. सुधीर पांडुरंगराव भोसले
६२ श्री. उदय बाबाजीराव भोसले
६३ श्री. श्रीकांत महादेवराव भोसले
६४ श्री. उत्तम राजारामराव भोसले
६५ श्री. रवींद्र दिनकरराव भोसले
६६ श्री. सुनील पांडुरंगराव भोसले
६७ श्री. सुधीर आत्माराम भोसले
६८ श्री. रविराज ज्ञानेश्वर भोसले